Het dak onder een groendak

Het dak onder een groendak

De constructie van het dak onder het groendak verdient minstens net zo veel aandacht als het groendak zelf. Meestal kan een groendak bovenop de bestaande dakconstructie worden geïnstalleerd. Toch is het soms aan te raden is om de dakopbouw aan te passen of te vernieuwen. In het ergste geval kan een groendak nog wel even wachten. Één van de voordelen van een groendak is dat een goed aangelegd groendak een levensduur van 50 jaar heeft. Wanneer er een onderdeel van het dak niet in goede staat is of niet gaat voldoen in de komende 10 á 20 jaar is het verstandig om eerst aandacht aan het dak te schenken.

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop een dak opgebouwd kan zijn. Vaak is er een isolatie laag aangebracht onder of op het dakbeschot. Boven het dakbeschot bevindt zich de dakbedekking die het regenwater buiten de constructie houdt. Om het vocht vanuit het huis niet te laten neerslaan rond de dakisolatie bevindt zich een dampremmende of een dampdicht folie (dampscherm) onder de dakisolatie.

Oudere daken hebben vaak een koud dak. Daarmee wordt bedoeld dat de isolatie van een dak onder tegen het dakbeschot aan is geïnstalleerd. Hierdoor wordt de warmte onder het dak gehouden en vindt de overgang van warmte naar de kou plaats onder het dakbeschot; het dak zelf is koud. Nieuwere daken hebben vaak een warm dak. Bij een warm dak is de isolatielaag en het damp remmend folie boven het dakbeschot aangebracht. De overgang van warm naar koud vindt plaats boven de dakconstructie oftewel hier is sprake van een warm dak.

Condensatie van vocht vanuit het huis in de dakisolatie of het dakbeschot is een probleem dat pas na enkele jaren zichtbaar wordt en kan voor vervelende gevolgen zorgen. Wanneer er geen dampremmende folie is aangebracht of wanneer de dampremmende folie is onderbroken (door bijvoorbeeld leidingen of een ventilatieafvoer) en slecht is gemonteerd vindt er condensatie plaats op de overgang van warm naar koud. In sommige situaties is er een damp ‘open’ dakbedekking waardoor dit potentieel vochtprobleem minder hevig zal zijn. Toch blijft condensatie een vervelend probleem. Zo zal de isolatie-waarde afnemen door de hogere warmtegeleiding van water vergeleken met lucht. De meeste bitumen dakbedekking en ook een EPDM-dakbedekking zijn niet damp open.

Ook de leeffunctie onder het dak speelt een rol. Wordt er in de ruimte onder het dak een hoge dampdruk gecreëerd (bijvoorbeeld in de badkamer of in de keuken) dan zal een dampscherm noodzakelijk zijn in plaats van een dampremmende folie. Voor een duurzame opbouw van een groendak is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de staat van het dak eronder. Is er bijvoorbeeld een dampremmende folie aangebracht onder de dakisolatie? Vaak kan via de bouwtekeningen van een huis of middels navraag bij de aannemer worden nagegaan wat de situatie is.

Voor de aanleg van een groendak is het verschil tussen een koud en een warm dak ook van belang. Op een dak zonder dakisolatie (zoals bij een uitbouw of een tuinschuur) kan heel goed een groendak worden aangebracht. Wel zal er in de opbouw van het groendak rekening moeten worden gehouden met de koude constructie. Zeker wanneer de constructie deels open is. Beplanting en ook sedumbeplanting kan slecht tegen vorst in de bodem van de plant. Het risico op vorst in de bodem wordt groter bij een koud dak. Dit risico kan worden ondervangen door een goede drainage en een ruime opbouw van het groeisubstraat.

Is er een groendak gepland op een warm dak dan zal vorst een minder groot risico vormen. Wel is het van belang om te kijken of het dak de juiste opbouw heeft en of er in de toekomst mogelijk een dampscherm is gewenst. Mocht uw dak aan vervanging toe zijn of valt dit te verwachten in de komende jaren dan kan GrunnDak u van dienst zijn door naast het groendak ook de dakbedekking te installeren. 

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie