Warmte en zonlicht, een groen dak beschermt!

Een groendak beschermt de dakbedekking, hiermee kan er een levensduur van het groendak van 50 jaar worden bereikt. Dat komt doordat de bitumendakbedekking niet meer wordt blootgesteld aan Uv-straling, licht en vooral warmte. Dat een zwart dak warmte vasthoudt zal niet veel mensen verbazen. Onder het dak wordt het al snel warmer dan in de rest van het huis. Boven op het dak kan het op een warme dag al snel circa 45 °C worden. Eiwitten stollen bij 43 °C vandaar de terechte uitspraak ‘het is zo warm dat de mussen van het dak vallen’, arme beestjes. Bij extreme temperaturen kan het bitumen zelfs nog warmer worden, de teerlaag kan wel een hoogte van 70 °C bereiken. Door de extremen in temperatuur slijt de bitumen laag en, als u ze heeft, uw zonnepanelen zijn ook niet erg gebaat bij extreme hitte.

Het dak wordt dus minder warm, waarom? De warmte van het dak wordt veroorzaakt door absorptie van infraroodstraling. De zon zendt drie verschillende soorten straling uit: infraroodstraling (IR), zichtbaar licht en UV-straling.  IR-straling is de warmtedrager van de drie. Materialen absorberen deze straling wanneer ze eraan wordt blootgelegd. Schuift er een grote wolk voor de zon, dan voelt het onmiddellijk frisser aan. Dit komt omdat de waterdamp in de wolk de IR-straling absorbeert. Door een extra laag (organische) bedekking boven de bitumendakbedekking vindt de eerste absorptie van de IR-straling boven het bitumen plaats. Het dak zelf wordt minder warm.

Een groen sedumdak heeft verder als voordeel dat het het licht van de zon mooi verspreid weerkaatst. Licht dat niet wordt geabsorbeerd wordt weerkaatst. Planten nemen in hun bladgroenkorrels licht op voor de fotosynthese. Met name rood licht, het groene licht kunnen zij het minst goed gebruiken. Het groene licht wordt dan ook weerkaatst door de plant vandaar dat voor ons een plant een groene kleur heeft. Een zwart oppervlakte zal juist al het licht absorberen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat groene daken het rendement verhogen van zonnepanelen op het dak.

Zonnepanelen wekken stroom op door een zogenaamde band gap. Binnen een zonnecel moet een elektron een energieverschil overbruggen tussen de valentieband naar de geleidingsband, dit wordt de band gap genoemd. Afhankelijk van het materiaal waarvan het zonnepaneel is gemaakt wordt een deel van de zonnestraling geabsorbeerd en gebruikt om energie op te wekken. Overige straling wordt weerkaatst of omgezet in warmte. Omdat de band gap van veel gebruikte silicium zonnepanelen vooral het rode en groene licht gebruiken, wordt het rendement van zonnepanelen door groene daken verhoogd. Het licht dat naast het zonnepaneel wordt weerkaatst door de beplanting komt alsnog op het zonnepaneel terecht. De blauwe kleur van een zonnepaneel kan je daarmee ook verklaren: het is het licht wat te hoogenergetisch is en wordt weerkaatst door het paneel. Ook vermindering van temperatuur van het dak komt het zonnepaneel ten goede.  Vooral boven de 25 °C verliezen zonnepanelen langzaam rendement (0,5% minder rendement per graad stijging). Met een groen sedumdak zullen uw panelen minder onderhevig zijn aan slijtage door te hoge temperaturen terwijl zij minder rendement verliezen bij hogere temperaturen. Met een groendak zullen uw panelen een beter rendement halen en zal tegelijkertijd de dakbedekking langer mee gaan, dubbel voordeel!

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie