Nominatie Steenbreektrofee 2023

Met trots mogen we vermelden dat we 1 van de 6 genomineerden zijn voor de Steenbreektrofee 2023.  Stichting Steenbreek is met deze jaarlijkse verkiezing steeds op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden, die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut. Het gaat dan onder meer over het verbeteren van de biodiversiteit en gezondheid, en om projecten die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. 

De Fongersplaats is een groot appartementencomplex midden in de stad Groningen. Het bestaat uit 198 appartementen en heeft een grote gezamenlijke binnentuin met o.a. parkeerplaatsen en een speelveld. Centraal gelegen tussen de appartementen, bevindt
zich ook een groot dakterras (+/- 150 m2).

De groencommissie van de VvE Fongersplaats heeft in 2022 het initiatief genomen om dit grote versteende dakterras te vergroenen. Ze hebben GrunnDak benaderd om hen te helpen in de uitvoering. Om tot een goed en gedragen ontwerp te komen, is besloten om
een gezamenlijk proces op te starten. Ook is kunstenaar Koos Buist bij het ontwerpproces betrokken. In de loop van het jaar zijn er gezamenlijke sessies georganiseerd om de wensen van de bewoners en de praktische (on)mogelijkheden van de locatie goed scherp
te krijgen en gezamenlijke beslissingen te maken over de inrichting en beplanting.

Nadat de wensen en (on-)mogelijkheden van de locatie in kaart zijn gebracht, is kunstenaar Koos Buist aan de slag gegaan met het ontwerp. Uitgangspunt van het ontwerp
was de voormalige fietsenfabriek (Fongers rijwielen), dat zich vóór de bouw van het appartementencomplex op deze locatie bevond.

Samen met de bewoners is vervolgens gekeken naar functionele indeling van de ruimte, de elementenmaterialen en de beplanting. Er is uiteindelijk een grote verscheidenheid aan inheemse plantensoorten gepland, voornamelijk kruiden- en bloemenvegetatie. Veel
soorten komen voor op de Waddeneilanden, en een aantal soorten staat op de rode lijst (met bedreigde soorten).

In het voorjaar van 2023 is de daktuin aangelegd en momenteel genieten de bewoners van de eerste groei en bloei van de planten. De kunstenaar heeft klimmende structuren gemaakt om hoogte en diepte in de tuin te creëren. De komende jaren zal de tuin
volgroeien en ieder seizoen een andere fijne buitenruimte zijn voor de bewoners van de Fongersplaats!

 

 

Voor meer beeld en inspiratie, bekijk onze brochure: