Overleg

Aan de hand van het ontwerp en de offerte gaan we met u in overleg over de verdere aanleg en de planning. Van belang voor het ontwerp is, naast de draagkracht van het dak, de gewenste aanleg van beplanting en eventueel afschot van het dak. Daarbij kunnen we advies geven voor beplanting en kunnen we u opties aandragen voor het ontwerp van het groendak. Door in het ontwerp rekening te houden met de draagkracht van het dak, kan voor een geschikte dikte van groeisubstraat worden gekozen.

Planning

In het overleg nemen we met u de planning van de aanleg van het groendak door. In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn maar wanneer er wel voor de aanleg van het groendak een constructieberekening nodig is dan zal deze eerst uitgevoerd moeten worden. Wanneer u voor de aanleg van het groendak subsidie bij de gemeente Groningen aanvraagt, dient u rekening te houden met de 2 weken die de gemeente nodig heeft om de aanvraag te toetsen. De aanleg van het groendak zelf is vaak binnen 1 dag afgerond.

Groen garantie en onderhoud

Het aangelegde groendak moet natuurlijk groen blijven! Na de aanleg van een groendak geeft GrunnDak een groengarantie af van 2 jaar. Bij vragen over onderhoud kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen. Onderhoud van een groendak is, als het goed is aangelegd zeer extensief. Wanneer 1 á 2 keer per jaar het onkruid tussen de sedum-beplanting wordt verwijderd, kan het groendak vrij onbekommerd doorgroeien. Het bijmesten van een dak is (afhankelijk van de substraatdikte) pas na enkele jaren nodig. Lees voor meer informatie onze instructies voor het  onderhoud van sedumdaken.

Heeft u een groendak en heeft u vragen over onderhoud of wilt u het onderhoud aan GrunnDak uitbesteden, neem vrijblijvend contact op!

Subsidie gemeente Groningen

U kunt via de gemeente Groningen een deel van de kosten voor de aanleg van een groendak vergoed krijgen. De gemeente biedt deze vergoeding aan vanwege het voordeel dat groene daken bieden bij het opvangen van extremen in regenval waardoor het rioolstelsel minder belast wordt. Deze vergoeding bedraagt 30 euro per m² wanneer het aan te leggen oppervlakte kleiner is dan 100 m².

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen stelt de gemeente de volgende eisen:

  • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
  • De oppervlakte van het aan te leggen groen is minimaal 6 m².
  • U laat het groendak aanleggen door een specialist.
  • U laat de aanleg pas uitvoeren als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
  • U laat het werk binnen een jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie