Overleg

Aan de hand van het ontwerp en de offerte gaan we met u in overleg over de verdere aanleg en de planning. Van belang voor het ontwerp is, naast de draagkracht van het dak, de gewenste aanleg van beplanting en eventueel afschot van het dak. Daarbij kunnen we advies geven voor beplanting en kunnen we u opties aandragen voor het ontwerp van het groendak. Door in het ontwerp rekening te houden met de draagkracht van het dak, kan voor een geschikte dikte van de bodem voor het groendak worden gekozen.

Planning

In het overleg nemen we met u de planning van de aanleg van het groendak door. We overleggen de belasting van het dak en geven naslagwerk om inzichtelijk te maken welke belasting er wordt toegevoegd. Heeft u een specifieke wens qua beplanting dan nemen we dat zoveel mogelijk mee in het ontwerp van het groendak. Afhankelijk van of het groendak al geplaatst kan worden kunnen we het dak in de planning opnemen. De meeste groene daken kunnen binnen 8 weken worden geplaatst. Na de aanleg zijn we 2 jaar betrokken, gedurende de 2 jaar komen we af kijken hoe het groendak zich ontwikkeld.

Groei en bloei van het groendak

Het aangelegde groendak moet natuurlijk groen blijven! Na de aanleg van een groendak willen we we graag 2 jaar betrokken blijven bij het aangelegde groendak. Bij vragen over onderhoud kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Onderhoud van een groendak is, als het goed is aangelegd minimaal. Wanneer 1 á 2 keer per jaar het onkruid tussen de sedumplanten wordt verwijderd, kan het groendak vrij onbekommerd doorgroeien. Heeft u een groendak en heeft u vragen over onderhoud, neem dan gerust contact op!

Subsidie gemeente Groningen

U kunt via de gemeente Groningen een deel van de kosten voor de aanleg van een groendak vergoed krijgen. De gemeente biedt deze vergoeding aan vanwege het voordeel dat groene daken bieden bij het opvangen van extremen in regenval waardoor het rioolstelsel minder belast wordt. Deze vergoeding bedraagt 30 euro per m² wanneer het aan te leggen oppervlakte kleiner is dan 100 m².

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen stelt de gemeente de volgende eisen:

  • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
  • De oppervlakte van het aan te leggen groen is minimaal 6 m².
  • U laat het groendak aanleggen door een specialist.
  • U laat de aanleg pas uitvoeren als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
  • U laat het werk binnen een jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-groen-dak-aanvragen.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie