Project Trumanstraat: Presidentieel groen

Aan de Trumanstraat hebben we een groendak mogen aanleggen bovenop een flatgebouw uit 1989. Op het bestaande dak waren zeven zonnepaneelsystemen geïnstalleerd. In het voortraject met de bewoners hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld over de bestaande situatie. Denk aan informatie over de dakbedekking (met name wanneer deze is gelegd) en de beschreven dakopbouw. Na een offertevoorstel hebben we de subsidieaanvraag richting de gemeente begeleid. In overleg met de bewoners is er een planning voor de aanleg gemaakt. In de aanloop naar de aanleg zijn er zoveel mogelijk voorbereidingen getroffen, zoals het aanbrengen van een wortelbestendige folie onder de zonnepanelen. Het aanbrengen van de bodem en het inplanten van het dak heeft circa één week geduurd. Ook voor dit project lichten we graag toe hoe we te werk zijn gegaan.

Bouwfysische rapportage

Wat de aanleg van dit groendak bijzonder maakte, in vergelijking tot andere daken, is de leeftijd van het gebouw. Hoewel het waarschijnlijk was, wilden we toch nagaan of de dakopbouw dampdicht was aangelegd. Met dampdicht bedoelen we er geen vocht vanuit de leefomgeving onder de dakbedekking kan condenseren. Vochtinsluiting onder een groendak is  een reëel risico  (zie ook ‘Het dak onder een groendak.’). Met name in gebouwen waar nog geen of in beperkte mate mechanische ventilatie is aangebracht en wanneer het complete dakvlak van een groendak wordt voorzien. In het offertevoorstel hebben we meegenomen dat de dakopbouw en het dakvlak gecontroleerd zouden worden, om eventuele kwetsbaarheden vast te stellen. Deze controle is gedaan door een daarvoor geschikt bedrijf. Voor de aanleg is er een insnijding in de dakbedekking gemaakt, om de dakopbouw te controleren. Van deze stappen is een rapportage gemaakt, die we hebben gedeeld met de eigenaren van de daken.

Zonnepanelen als onderdeel van het groendak

Ook de aanwezigheid van zonnepanelen was dit keer een enigszins complicerende factor. Onder een groendak wordt een wortelbestendige folie aangebracht en dit wordt het liefst zonder onderbrekingen gedaan. Gezien het grote oppervlakte van het aan te leggen groendak en het aantal systemen, hebben we er dit keer voor gekozen om de folie ook onder de systemen aan te leggen. Na overleg met de bewoners, hebben we de systemen hiervoor tijdelijk ontkoppelt. In ongeveer één week tijd hebben we de grindlaag van het dak verwijderd en de onderste lagen van het groendak aangebracht.

Afsluiting met de bewoners en omwonenden

Het aanbrengen van de bodem voor het groendak van circa 350 m² is in twee delen gedaan met behulp van een mobiele torenkraan (36 meter). Hiervoor is bij de gemeente ontheffing aangevraagd voor het afzetten van de straat. De dagen erna hebben we de aanleg van de groene daken afgerond. Zo zijn alle afvoeren nagelopen en hebben we gezorgd dat alle zonnepanelen weer zijn aangesloten. De laatste dag zijn de bewoners en andere geïnteresseerden uit de buurt uitgenodigd om te komen kijken. Samen kijken we ernaar uit om de komende twee jaar te zien hoe het groendak steeds mooier wordt.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie