Project Voermanstraat: samen vergroenen

Aan de Voermanstraat in Groningen hebben) wij in het najaar van 2021 voor 10 adressen een groendak gerealiseerd. Samen met IQ Duurzaam hebben we bovendien een gecombineerd systeem met zonnepanelen geplaatst. In totaal is er 410 m2 aan dakoppervlakte op deze manier met groene daken aangelegd. Het gehele proces hebben we begeleid, van aanvraag tot aanleg. In de aanloop hebben we het bureninitiatief ondersteund en we hebben geholpen met de subsidieaanvragen richting de gemeente. Voor de aanleg hebben we zowel de dakbedekking als de constructie getoetst en dit is later als naslagwerk aan de bewoners aangeleverd. De aanleg zelf vond plaats in circa 1 week. Op veler verzoek vertellen we wat meer over hoe het proces is verlopen. 

Van aanvraag tot aanbod

Na de aanvraag van 1 van de bewoners van de flat hebben we een voorstel gedaan voor het aanbrengen van een groendak in combinatie met zonnepanelen. Tijdens het offertetraject is er de gebruikelijke informatie verzameld.  Op basis van onder ander bouwtekeningen en constructieve gegevens konden we aangeven dat de plaatsing van een groendak in combinatie met zonnepanelen mogelijk was. De staat van de dakbedekking en de leeftijd van de dakbedekking is gecontroleerd zodat er in de toekomst geen problemen zijn te verwachten.

 

 

Het buurtinitiatief

Nadat we zeker wisten dat het groendak eventueel in combinatie met de zonnepanelen geplaatst kon worden zijn we samen met de bewoner een initiatief gestart om de buren te betrekken bij het proces.. Er is informatie gedeeld over de groene daken, de zonnepanelen en de mogelijkheid om de aanleg gecombineerd te laten plaatsvinden. Onze adviseur Wim heeft samen met de de bewoners tijdens een informatieavond over het dak gelopen en uitgelegd hoe we de groene daken aanleggen. Uiteindelijk hebben 10 adressen een voorstel gekregen voor een groendak soms in combinatie met zonnepanelen. Nadat de gemeente de subsidie had toegekend konden we de aanleg plannen.

De aanleg van de groene daken

Bij de gemeente is er toestemming aangevraagd voor het afzetten van de straat. Voor de aanleg hebben we dit richting de bewoners en richting de omwonenden gecommuniceerd. Een planning is overlegd met de bewoners waarin we de dagen dat we op de daken voorbereidingen treffen hebben aangekondigd. De voorbereidingen waren onder andere het aanbrengen van valbeveiliging, het schoonmaken en controleren van de dakbedekkingen en het aanbrengen van de drainage lagen.

Met we met hulp van Wagenborg Nedlift hebben we in 1 dag de bodem van het groendak op de 3e verdieping van de flat aangebracht. In totaal 420 m2 gecombineerd met zonnepanelen van IQ Duurzaam. ”Een goede voorbereiding is het halve werk” werd gelukkig bevestigd. Na het inplanten van de bodem in de dagen erna was het werk voldaan.

We kijken terug op een fijn samenspel met de bewoners van de Voermanstraat. In de komende 2 jaar gaan met de bewoners kijken hoe het eindresultaat zich gaat ontwikkelen.

Een van de bewoners van de Voermanstraat laat weten:

“Ik wil jullie bij deze ook nog bedanken voor al het goede werk. Volgens mij hadden jullie goed oog voor de hele gang van zaken en heb je heel wat bemiddeld en gecoördineerd. En uiteraard een kwalitatief goed product geleverd. En (nog te leveren) goede nazorg. We moeten natuurlijk nog even geduld hebben hoe het eruit gaat zien, en hoe het zich houdt, maar tot zover niets anders dan mijn compliment en een dikke pluim voor jou/jullie!l”

Wil je ook een initiatief starten om samen met je buren groene daken aan te leggen, of een gezamenlijk dak te vergroenen? We helpen je graag met het proces!

 

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie