DE VOORDELEN VAN EEN GROENDAK

Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van een groendak? Het is een breed pallet en een breed verhaal. Voor de bewoner onder het dak en voor de mensen daaromheen. Een groendak heeft eigenlijk zowel indirecte als directe voordelen. Vanwege de indirecte voordelen hebben veel gemeenten ook subsidie beschikbaar gesteld om de aanschaf aantrekkelijker te maken. Maar ook zonder subsidie is een groendak zeker de overweging waard. De kosten van een groendak zijn relatief laag zodat veel mensen van de voordelen zouden kunnen genieten.

BESCHERMING VAN DE DAKBEDEKKING

Het meest directe voordeel van een groendak is dat het u geld bespaart. Met name wanneer het om de levensduur van een dak gaat. Een regulier bitumen dakopbouw gaat circa 15 tot 20 jaar mee. Wanneer daarbovenop een groendak wordt aangelegd kan een levensduur van 50 jaar worden gehaald. Benieuwd waarom, lees onze informatie over de bescherming van een groendak. Daarnaast heeft een groendak een isolatiewaarde. Met name in de zomer is er winst te halen. Omdat de dakbedekking niet direct aan straling wordt blootgesteld en het vocht in de vegetatielaag verdampt wordt het dak minder warm. Er is minder verkoeling van het huis nodig en dat kan een energiebesparing opleveren wanneer er een airconditioning staat te draaien. Er is drie keer meer energie nodig om één graad te koelen dan om één graad te verwarmen. De isolatiewaarde in de winter is bescheiden, dit komt door het aanwezige vocht in de bodem van het groendak en doordat het groendaksysteem relatief dun is (6 tot 10 cm in het geval van sedumdaken). Desalniettemin lettend op de levensduur van een dak kan een groendak zeker een interessante investering zijn.

MINDER OPWARMING VAN HET DAK

Dat een dak minder warm wordt in de zomer heeft nog een bijkomend voordeel. Het verhoogt het woongenot van een huis. In hoeverre een dak minder zal opwarmen hangt af van de ligging van het dak ten opzichte van de omgeving (i.v.m. schaduw en zonuren) en hangt af van de mate van isolatie van uw huidige dak. Met een groendak kan de ruimte onder het dak al snel enkele graden minder warm worden. Met name aan het begin van de dag warmt het huis minder snel op. Pas wanneer het meeste vocht uit de substraatlaag is verdampt zal een dak wat in temperatuur toe nemen. Al blijft de verhitting minder hevig doordat de dakdekking niet in direct contact staat met zonnestraling waardoor die opwarming minder plaatsvindt. Wanneer het over wooncomfort gaat, moeten we ook de esthetische waarden niet vergeten! Het oog wil ook wat. Vooral als er uitkijk is op een plat dak kan een groendak een wereld van verschil maken.

VOORDELEN VOOR DE OMGEVING

Een wereld van verschil. Veel indirecte voordelen van een groendak maken een wereld van verschil. Bijvoorbeeld ecologisch is een groen sedumdak zeker interessant. Vooral veel insecten hebben baat bij de (meerjarige) beplanting. Zo zijn sommige sedumplanten waard- en nectarplanten voor vlinders en motten. Enkele voorbeelden zijn het Witte vetkruid en de Tripmadam. En wat ook telt: het microklimaat rond een groendak wordt door de geringere temperatuurstijging en de hogere luchtvochtigheid aangenamer, voor die insecten maar ook voor u! De verdamping die door de planten plaatsvindt had zeer waarschijnlijk niet plaatsgevonden wanneer het hemelwater via het dak in ons riool was verdwenen. Door vergroening wordt er een tegenwicht geboden aan het hitte-eiland effect (urban-heatisland effect). Iets wat steeds meer aandacht krijgt, en terecht!

VOORDELEN VOOR DE STAD

Tot slot zijn er nog voordelen van een groendak te vinden voor de stadsinrichting en het stadsleven. Misschien verder van uw bed, maar we hebben er allemaal zijdelings mee te maken, het riool. Door hevige regenval stromen de riolen snel vol en water dat op straat komt te staan zorgt voor problemen. Groene daken verminderen dit risico door een vertraagde afvoer en door verdamping van water door de planten. Afhankelijk van de dikte van een substraatlaag en van de plant kan een substantiële hoeveelheid (tot wel 50%) van het water weer worden verdampt en komt dus niet in het riool. Winst wanneer er bij een hevige regenbui anders vuil water had moeten worden geloosd. Een andere stadsvervuiling wordt ook aangepakt, de fijnstof-deeltjes in de lucht. Dit blijft eerder ‘hangen’ in het groen op het dak dan dat het normaal op het verhard oppervlak zou achterblijven waar het weer sneller door de wind kan worden opgepakt. Uiteindelijk via de plant blijft het vooral in het groeisubstraat achter. Een groendak, het heeft zijn voordelen!

OVERIGE GRUNNDAK BLOGS

OFFERTE GROEN DAK

Wil je een offerte aanvragen of heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door onderstaande formulier in te vullen.